Hamburger Eyes

Precis som tidningen innehåller Hamburger Eyes-boken enbart bilder. Och det är en samling märkliga bilder. Ofta mörka, oavsett om de är humoristiska eller bara skrämmande. Det är en termometer på världen, och läsaren får lätt intrycket av att åtminstone USA är på väg utför. Svart och drastiskt, med bilder av bland andra Bill Daniel, Boogie, Ray Potes, Ted Pushinsky, Stefan Simikich och Ryan Furtado.