Foot Prints

Någon eller några målar sen flera år tillbaka konturer av fotavtryck. Fötterna förekommer utbrett i Köpenhamn, men har också spårats i Oslo, Malmö och Stockholm.
I en plastficka kommer nu en dokumentation av projektet. Det består av 6 vikfoldrar, en liten affisch, en längre text och ett par broschyrer. Allt i svart vitt. Mestadels foton på fotspåren, men också med tidningsklipp och texter av bland andra Freaksgallery, Nils Christie (professor i kriminologi i Oslo), Kid Pele, Line Kjær Nielsen, konsthistoriker i Köpenhamn, Thomas Wieesner, arkitekturprofessor i Köpenhamn och så en massa tidningsklipp som bland annat beskriver sabotaget mot Köpenhamns egna fotspår.
Roligast av allt är ett antal samlade korkade uttalanden från politiker om fotspåren.