Försvinnanden

I en serie om tretton bilder har fotografen Gustaf Karlsson fångat åtta byggnader i stockholmsområdet under deras sista tid som fysiskt existerande. Känslan som förmedlas är påtagligt ödesmättad och det verkar nästan som om byggnaderna själva vet om vilket öde de är på väg att gå till mötes. Vid utgivningen av denna bok finns endast två av de åtta byggnaderna kvar.
Efterordet är skrivet av filosofen/konstteoretikern Sven-Olov Wallenstein.
Boken innehåller även ett index med korta fakta angående byggnaderna såsom existensår och verksamhetstyp. Sammanfattningsvis en konstfotobok med genomgående mycket hög kvalitet. Svensk och engelsk text.