Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930, Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad

Stockholmsutställningen 1930 var modernismens genombrott i Sverige och början på en guldålder för svensk arkitektur som uppmärksammats alltmer, också internationellt. Allt revs efter utställningssommaren och dokumentationen i ritningar och foton är knapphändig. Studenter på Chalmers har gjort ett detektivarbete och med stor precision rekonstruerat de viktigaste byggnaderna i modeller i skala 1:50. De presenteras tillsammans med originalfoton och med parallella texter på engelska och svenska.

Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930 from Dokument Press Distribution on Vimeo.