Konsten att delta

All offentligt finansierad kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Samtidigt visar statistik att kultursektorn är homogen när det gäller produktion, organisation och publik.

All offentligt finansierad kultur ska spegla samhällets etniska och kulturella blandning. Samtidigt visar statistik att kultursektorn är homogen när det gäller produktion, organisation och publik.
Konstnären Ola Öhlin har med projektet Konsten att delta lokaliserat och synliggjort konstnärer med utbildning och yrkeserfarenhet utanför Sverige. Det har visat sig att nyanlända konstnärers möjligheter att etablera sig är dåliga och att det saknas tydliga direktiv att förändra detta hos institutioner och myndigheter.
Konsten att delta är ett projekt för att öka antalet röster i det svenska kulturlivet. Den här boken berättar om hur det går till. Boken beskriver konstfältets maktstrukturer, politiska direktiv, att svenska konstnärer rasifieras och nyanlända konstnärers väg in i kulturlivet. Konsten att delta identifierar strukturella mekanismer som tillsammans verkar för exkludering och upprätthållande av en homogen kultursektor. Konsten att delta befinner sig i skärningspunkten mellan arbetsmarknads-, integrations- och kulturpolitik.
Boken Konsten att delta sammanfattar Ola Öhlins tioåriga arbete med utarbetade metoder och projektdeltagares erfarenheter. Konsten att delta vänder sig till dig som arbetar med allas rätt till kultur.

Boken utges med stöd av Eskilstuna kommun, Sörmlands läns landsting, Länsstyrelsen Sörmland, Statens kulturråd

Författaren Macarena Dusant är konstvetare och skribent. Hon intresserar sig för frågor som rör maktstrukturer, offentlighet och marginalisering inom konsten.

Konsten att delta from Dokument Press Distribution on Vimeo.