I Rummets Kraftfält

I rummets kraftfält är en studie av den moderna rumsgestaltningens och inredningsarkitekturens utveckling med utgångspunkt från några av de ledande gestalterna på efterkrigstidens arkitekturscen: arkitekterna Sven Ivar Lind, Erik och Tore Ahlsén och Peter Celsing. Johan Örn är arkitekturhistoriker som med denna doktorsavhandling disputerar vid KTH i Stockholm i september 2007.