The Architecture of Carl Nyrén

"Carl Nyrén är en produkt av den nordiska kulturtraditionen och särskilt den svenska välfärdsstaten med honnörsord som solidaritet och omsorg rotade i det så kallade Folkhemmet. Samtidigt återspeglar hans arkitektur internationella strömningar och deras skiftningar."
Så skriver finländske professorn och arkitekten Juhani Pallasmaa i förordet till denna bok om en av Sveriges mest framstående och uppskattade arkitekter.

Huvudtexten är författad av Gary J. Coates, som från sin utsiktspunkt i USA kommit att bli fascinerad av den komplexitet och det djup som Nyréns arkitektur bär på, och som kanske är mindre uppmärksammade i Sverige.