Ralph Erskine

1939 kom en tjugosexårig Ralph Erskine till Sverige från London, lockad av ett Sverige som framstod som öppet för modernismens arkitektur. Han blev kvar här ända till sin bortgång år 2005.

Under alla år var han en stark och tydlig röst för en arkitektur som tjänade människan och särskilt de mindre bemedlade. Han expressiva formspråk blev hans uppskattade signum både här hemma och internationellt.

I denna bok presenteras några av Ralph Erskines viktigaste byggnader i storslagna fotografier av arkitekturfotografen Åke E:son Lindman. Peter Davey och Olof Hultin tecknar var sitt porträtt av ett konstnärskap som inspirerat många arkitekter världen över.

Texter på både engelska och svenska.