Arkitekterna Albin Stark och Erik Stark

Arkitekterna Albin Stark (1895–1960) och sonen Erik Stark, f 1915, verkade i Stockholm under en tid av kraftfull förändring. Inte minst gällde detta bostadsfrågan. Trångboddheten var stor och lösningen på den frågan upptog stora delar av arkitektkårens intresse. Både Albin Stark och Erik Stark arbetade med stora förnyelseprojekt inom tullarna, där omgörningen av kvarteret Cepheus i Gamla Stan hör till de viktigaste.

Albin Stark, som var aktiv med Stockholms-utställningen 1930, ritade också en mängd hyres-hus i olika stilar, alltid med genomtänkta och effektiva planlösningar. I andra projekt integrerade han konstnärlig utsmyckning i det arkitektoniska konceptet, som till exempel i Chinateatern och entréhallen vid Östra Station.

I den här lilla boken sprider författaren Ann Lindegren Westerman nytt ljus över två arkitektgärningar som kommit att förbli märkligt anonyma, trots värdefulla bidrag till stadens utveckling.