Sveriges Naturum

Naturvårdsverkets uppdrag är att verka för ett hållbart samhälle. Ett led i det arbetet är utbyggnaden av besökscentra i viktiga naturområden, så kallade naturum. Ett 30-tal har byggts sedan 1970-talet, på senare år med allt tydligare arkitektoniska ambitioner.
Boken fokuserar på 13 av de viktigaste naturumen: från Stenshuvud i Skåne till Stora Sjöfallet i Lappland. De dokumenteras med nära 150 fotografier, nytagna av Åke E:son Lindman, samt ett rikt ritningsmaterial. Texter av Claes Caldenby, Mark Isitt och Tomas Lauri – på både svenska och engelska.