Socioekologisk Stadsutveckling

Den här boken handlar om hur miljömässiga och sociala åtgärder i stadsutveckling hänger ihop och påverkar varandra. Boken är tänkt att ge praktisk inspiration och bidra till fortsatta diskussioner kring vad en socioekologisk stadsutveckling kan vara.


I den beskrivs ett antal exempel hämtade från Järva i Stockholm, Ålidhem i Umeå och Rosengård i Malmö och de handlar om cykling, konsumtion, lärande om miljöfrågor, deltagande, offentliga rum, odling och lokal ekonomi. Avslutningsvis diskuteras hur en socioekologisk praktik kan utvecklas i framtiden, till exempel genom att starkare ta utgångspunkt i begrepp som rumslig rättvisa eller miljörättvisa.

Denna produkt finns tyvärr inte i lager. Om du vill bli meddelad när produkten inkommer i lager, ange din e-postadress här.