Byggemenskaper - handbok om att bygga tillsammans

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer i staden? Ett av svaren kan vara byggemenskaper – som kan ge billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ.

En byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.
I den här boken ges en historisk bakgrund till byggemenskaper och nutida exempel från föregångslandet Tyskland, men också svenska projekt presenteras, till exempel: Urbana villor i Malmö, kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Byggemenskaper from Dokument Press Distribution on Vimeo.