Funkisglas: pressat och blåst

Vid mitten av 1800-talet introducerades i Sverige ett nytt material för bruksföremål för livsmedel pressglaset. Det var mer hygieniskt än den tidigare allenarådande keramiken men inledningsvis exklusivt och dyrt, till och med dyrare än blåst glas. Genom automatiserad tillverkning sjönk priset och nya användningsområden uppstod. Stora mängder pressglas producerades fram till 1950-talet, då glaset successivt ersattes av plast. Författarna ger en design- och kulturhistorisk bakgrund till vanliga typer av masstillverkat bruksglas i det svenska folkhemmet: kylskåpsburkar; speceriskåp med stora och små glaslådor för förvaring av kryddor och livsmedel som satt på väggen i köket; senapsförpackningar som användes som dricksglas. Ett rikt bildmaterial av bruksglas tillverkat från ca 19201955 ledsagar framställningen.

Funkisglas from Dokument Press Distribution on Vimeo.