Därför Revolterade Vi

Hösten 2003 bildades Föreningen Grupptalan mot Skandia. Föreningen väckte åtal mot Skandia AB som sålt kapitalförvaltningen av sparmedlen i Skandia Liv till Den norske Bank för 2,2 miljarder kronor. Försäljningen var grundad i ett hemligt 12-årigt bindningsavtal. Föreningens åtalsgrund var olovlig vinstutdelning.

Föreningen Grupptalan mot Skandia har nu 17.800 medlemmar. I denna bok berättar David Kollnert och Eric Weber föreningens historia och belyser frågeställningar som är knutna till kampen.

Spararnas reaktion var följden av en djup förtroendekris för Skandiakoncernen. Toppchefernas lägenhetsaffärer blev väckarklockan. De ledde till att mycket annat uppdagades, bland annat de ofattbara bonusarna och moderbolagets utnyttjande av tillgångar i Skandia Liv. Livspararna insåg att Skandia hade utnyttjat deras pensionskapital för egna syften.

Skandiakrisen har hänförts till enskilda direktörers omdömeslöshet, bolagstyrelsers bristande ansvarskänsla och ägares kortsiktiga engagemang. David Kollnert och Eric Weber diskuterar i boken om det finns djupare liggande faktorer som riskerar att rubba förtroendet för pensionssparandet generellt.