Röster från Slussen

Röster från Slussen, en antologi om Slussen i Stockholm.
Ola Andersson, Pelle Backman, Peter Cornell, Katarina Frostenson, Catharina Gabrielsson, Pernilla Glaser, Katja Grillner, Björn Hellström, Johanna Lewengard, The New Beauty Council, Catharina Thörn och Sara Vall samt undertecknad har skrivit var sin essä med Slussen som utgångspunkt.
Röster från Slussen tar upp frågor om vem staden byggs för, hållbar utveckling och om staden som allmänning.
Fotograf Gunnar Smoliansky bidrar med bilder tagna på Slussen 1952 i den elegant formgivna boken.