Texter om Stockholm och andra städer 1994-2016 av Ola Andersson, signerat ex