Spraycan Art

Efter Subway art den mest kända grafboken. Kom ursprungligen 1987 och orsakade stor uppståndelse, äntlige kunde man se vad som hände i andra delar av världen. Men närmare Sverige än Köpenhamn kommer man inte. I en tid utan internet kan man inte nog betona hur viktig boken var. Dels ingående beskrivningar av USAs scen, Paris (med en massa Mode 2 och Bando), London, Amsterdam (Shoe) och Köpenhamn. Samt rapporter från Australien, Nya Zeeland och mycket mer. Om Subway Art var gamla testamentet, är detta writers nya testamente.