Banksys Bristol, Home Sweet Home

Ännu mer Banksy! Banksy skulle inte ha kunnat komma från någon annan stad i England än den brittiska hiphopens vagga - Bristol, och det är just det som Home Sweet Home förklarar och bevisar för oss.
Banksy, som ofta får stå som en galjonsfigur för hela streetartrörelsen beskrivs av sina vänner och genom sin konst. Den här boken får inte missas!