Blått Stål

En av årets viktigaste boksläpp inom graffitiscenen. En efterlängtad bok om tre decennier av graffiti på pendeltågen i Stockholm.
Blått stål är en unik berättelse om graffitikulturen på Stockholms pendeltåg åren 1984-2013. Ett hundratal graffitimålare, chaufförer, sanerare och väktare får komma till tals för att tillsammans ge en helhetsbild av detta än idag kontroversiella fenomen. Intervjuerna åtföljs av ett tusental bilder.

Blått Stål är en kärleksförklaring till och en nostalgisk krönika över Stockholms tågmålarscen från den första målningen i mitten av 80-talet fram till idag, men också en berättelse om graffitins baksida och dess konsekvenser. Följ med på en resa från Märsta i norr till Södertälje i söder, få en inblick i klotterväktarnas hemliga metoder och förundras över målarnas äventyr, uppoffringar och människoöden.

Blått stål är samtida kulturhistoria när den är som bäst. Alla med minsta intresse för Stockholm, graffiti, tåg och subkultur bör läsa denna bok!

Blatt Stal from Dokument Press Distribution on Vimeo.