Street World

Mer än tusen fotografer bidrar med sitt arbete till Soniks och Roger Gastmans bok Street World. I USA, via Europa och Afrika till Asien har det de senaste femton åren vuxit fram en världsomspännande gatukultur med inslag av hiphop, skate, reggae och punk.

Street World är uppdelad i kapitel om mode, transportmedel, graffiti, inspiration och mötesplatser. På sina 400 sidor blir Street World både en heltäckande rapport från jordens alla hörn och en tegelsten som man inte vill tappa på tån.