Sheraton Years

I fotoboken Sheraton Years får du följa Stockholms skateboardåkare på deras färd genom 90-talet. Den svajiga resan leder ned i parkeringsgaragen, över Atlanten, in på ölhaken och slutligen upp i ljuset igen vid seklets slut.
Det är en spontan skildring av människor som i den utdöda skateboardkulturen fann så mycket. Några fick känna en gemenskap dom aldrig tidigare upplevt, andra erbjöds ett skydd från det annalkande vuxenlivets faror, vissa fann den breda vägen ut ur samhället och för ett fåtal skulle den obskyra tillvaron bli grunden till en framtid i välstånd och berömmelse.

Sheralon Years from Dokument Press Distribution on Vimeo.