Chameleon 5-Color Tops Skin Tones Set

Chameleon-pennan skiftar färg, precis som en kameleont. Med samma penna skapar du hela nyansregistret, från vit till färgens originalton.

Övergången sker steglöst, du får en perfekt fade! Med ett enkelt handgrepp skapar du skugga, ljus, kropp och volym. Chameleon pens finns i 50 grundfärger. Totalt blir det ett oändligt antal nyanser.
Color tops är extra färgkorkar som du använder för att få övergångar mellan två färger. Sätt färgkorken på din penna, blanda i ett par sekunder. Nu kan du göra övergångar från korkens färg till pennans.

Introducing Chameleon Color Tops - A whole NEW way to blend color! from Chameleon Art Products on Vimeo.