Vykort från Utopia (Signerad av författaren)

Varför har Stockholm blivit en stad som sorterar sina medborgare efter social, kulturell och ekonomisk status? Hur blev Stockholm en stad där invånarnas liv präglas av en eskalerande bostadsbrist och varför bor åttio procent av Stockholmarna i förorten? Vilka är förutsättningarna för det stadsliv som Stockholm lockar med men som i allt högre grad är reserverat för de som har råd att bo i innerstaden? Och vem har egentligen tillgång till den allmänna platsen - demokratins viktigaste arena?
Vykort från Utopia berättar historien om varför dagens Stockholm ser ut som det gör och ger förslag på hur det skulle kunna se ut imorgon. Vykort från Utopia handlar om Stockholm, men illustrerar de problem 1900-talets stadsbyggande skapat och som alla svenska städer måste förhålla sig till.